Veremsel

Kendilerine İslam terminolojisine uygun! isimler seçerek hastalık yayanlara dikkat lütfen. Kuraniyyun, Kuranizm, Meal hareketi, Falanca hoca,  Filanca hareket gibi. Bunların büyük bir çoğunluğu; Resülullah Sallallahu aleyhi vesellem, Nebi Aleyhisselam demezler. Batıya yaranmak için Hz. Peygamber demeyi tercih ediyor,  adeta salavat getirmemek için büyük bir titizlik gösteriyor en aşağılık komplekslere giriyorlar. “Kuran ortadayken, hadisleri çok öne çıkartmak yanlış.” Peygamber adına söylenen sözlerin çoğu doğru değil, zayıf hadis, şüpheli rivayet” vs. gibi sözler ile gençlerin kafasını bulandırıyorlar. Mekke ve Medine’de kurulup temellendirilen, Şam, Bağdat, Kahire, Buhara, Endülüs, Mağrip, Delhi, Belgrad, Saraybosna ile genişleyen ve İstanbul ile zirvesine ulaşan kadim İslam medeniyetini yok … Okumaya devam et Veremsel